• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
19 2009-10-27 ประกาศ คู่มือ การประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552 รองฯ ปกรณ์ ฉายถวิล บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ทุกท่าน
17 541/2552 2009-10-26 คำสั่ง การอยู่เวรประจำวัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
16 573/2552 2009-10-26 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2552
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
15 566/2552 2009-10-26 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ