ปรับปรุงข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เรียบร้อยแล้ว
วันที่เขียน: 12/11/2558
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้ทำการอัพเดตข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผลการเรียน ในระบบ iStudent เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่  http://202.29.238.75/iStudent

 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ