เตรียมประชุมนัดแรกเร่งรัด "ครูพันธุ์ใหม่"
วันที่เขียน: 22/01/2555
ประธาน ส.ค.ศ.ท.คนใหม่ นัดประชุมครั้งแรก 19 ม.ค.เร่งรัดโครงการครูพันธุ์ใหม่ ก่อนนำข้อมูลเสนอ รมว.ศึกษาฯ พิจารณาผลักดัน เล็งเสนอเพิ่มจำนวนผลิตครูพันธุ์ใหม่เพิ่มด้วย โชว์วิสัยทัศน์ให้การศึกษาเดินนำหน้าการเมือง

ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มหาสารคาม ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 ม.ค.นี้ ตนได้เรียกประชุมสภาคณบดีฯ ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในสมัยที่มีตนเป็นประธาน โดยจะมีการหารือในเรื่องสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะกรณีเตรียมการสอบถามความชัดเจนโครงการครูพันธุ์ใหม่ต่อรัฐมนตรีว่า การกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องจากที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งว่าเป็น โครงการที่ดี สามารถจูงใจคนเก่งคนดีให้มาเรียนครู ซึ่งได้ผลอย่างมากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จำนวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนครูมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อภาพลักษณ์วิชาชีพครูที่ดีขึ้น จึงเห็นควรจะเสนอให้มีการดำเนินโครงการต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตนจะนำมติที่ประชุมพร้อมคำชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับโครงการไปเสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ

พร้อมกันนี้ จะเสนอขอรับการสนับสนุนให้กับสถาบันฝ่ายผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ คัดเลือกเพื่อให้เกิดการพัฒนา เพราะเวลานี้มหาวิทยาลัยต้องประสบกับปัญหาหลายเรื่อง โดยเฉพาะกรณีที่ไม่ให้อัตราบรรจุข้าราชการครูใหม่ ทำให้มหาวิทยาลัยต้องใช้เงินรายได้ว่าจ้างอาจารย์เอง จึงไม่สามารถจ้างอาจารย์ที่มีความสามารถสูงๆ ให้อยู่กับมหาวิทยาลัยได้นาน ส่งผลต่อเกณฑ์เรื่องคุณภาพของสถาบันฝ่ายผลิต รวมทั้งจะติดตามการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการคัด เลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนชุดใหม่ เพื่อให้โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ตั้งแต่ปี 2554-2558 จำนวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 30,000 คน สามารถดำเนินต่อไปได้ตามมติของคณะรัฐมนตรีชุดเดิม ขณะเดียวกันจะเสนอขอเพิ่มจำนวนผลิตครูพันธุ์ใหม่ด้วย

“สำหรับวิสัยทัศน์ในฐานะประธาน ส.ค.ศ.ท.คนใหม่ ผมต้องการให้การศึกษาเดินนำหน้าการเมือง เราควรมีองค์ความรู้ที่จะสามารถชี้นำการเมืองให้นำไปสู่การปฏิบัติมากกว่า การรอการสั่งการ ดังนั้น ในการประชุมสภาคณบดีฯ หลังจากนี้ จะเลือกประชุมที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความสะดวกและขอความร่วมมือที่คณบดีฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อกำหนดจุดยืนในประเด็นต่างๆ เพื่อจะได้นำมติไปใช้มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายต่างๆ ร่วมกับนโยบายของกระทรวงและรัฐบาลต่อไป” ผศ.ดร.สุรวาท กล่าว