ชี้ซื้อแท็บเล็ตถูกคุณภาพนักเรียนแย่
วันที่เขียน: 22/01/2555

การ จัดซื้อแท็บเล็ตหมดสมัยที่จะซื้อโดยเน้นปริมาณเพราะควรจะเน้นเรื่อง คุณภาพด้วย  ต้องใช้งานได้จริงและใช้งานได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ว่ามาช่วยเรื่องการแก้ปัญหา ขาดแคลนครู

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงนโยบายการจัดซื้อแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ตามโครงการ One Tablet PC per Child ว่า การจัดซื้อแท็บเล็ตหมดสมัยที่จะซื้อโดยเน้นปริมาณเพราะควรจะเน้นเรื่อง คุณภาพด้วย  ต้องใช้งานได้จริงและใช้งานได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ว่ามาช่วยเรื่องการแก้ปัญหา ขาดแคลนครู  ถ้าเนื้อหาใดที่ครูไม่มีความถนัดก็ใช้แท็บเล็ตเป็นตัวช่วย ซึ่งเรื่องนี้เป็นความคาดหวังของสังคม อย่างไรก็ตาม  การที่จะซื้อเครื่องที่มีราคาเครื่องละ 3,000 กว่าบาทคุณภาพก็คงได้แค่ 3,000 กว่าบาท ไม่ว่าจะเป็นหน่วยความจำ โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆ เพราะฉะนั้นจึงเห็นด้วยกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นผู้นำนโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติที่เสนอให้จัดซื้อในราคาเครื่องละ 6,000 บาท อยาก ให้คำนึงถึงคุณภาพด้วยและเมื่อวัดผลออกมาแล้วจะต้องสัมฤทธิผลจะได้ไม่ต้อง อ้างตามคุณภาพของราคา อีกทั้งต้องไม่ลืมว่าโครงการนี้เป็นโครงการนำร่อง  ถ้าล้มเหลวตั้งแต่แรก  3,000 บาท ทำได้แค่นี้จะไปต่อว่าก็คงไม่ได้.