ความคืบหน้าเงิน "ตกเบิกวิทยฐานะ"
วันที่เขียน: 22/01/2555

ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพฐ. ได้เปิดเผยผ่านคอลัมน์ "จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 1/2555 (18/01/2555)" เกี่ยวกับการตกเบิกเงินวิทยฐานะของครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะดังนี้

สำหรับเรื่องวิทยฐานะของคุณครูที่ได้รับ คำสั่ง 1 ตุลาคม 2553 – 30 ธันวาคม 2554 คงได้รับตกเบิก ตุลาคม 2555 นี้ครับ พยายามจะให้เงินเพิ่มส่วนต่างของวิทยฐานะเป็นปัจจุบัน แล้วรับตกเบิกทีหลัง เหมือนที่เคยทำรุ่นคำสั่ง 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553 แต่ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะสำเร็จครับ