ครูมีชัย ช่วยเหลือสังคม
เสียงตามสายโดย: ผู้ดูแลระบบ
วันที่: 03/04/2555 เวลา: 10:51
ครูมีชัยได้ช่วยเหลือสังคมโดยการนำคนเจ็บที่เกิดอุบัติเหตุ ที่หน้าโรงเรียนส่งโรงพยาบาล
ขอยกย่องให้ครูมีชัย เป็นผู้มีนำใจอันดีงาม